Privatlivspolitik for trafikhuset

Personoplysninger
Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. 

Denne privatlivspolitik fortæller kort om hvordan vi behandler personoplysninger, og sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra virksomhedens legitime interesser. 

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse.

Her indsamler vi oplysninger fra:
Vi får oplysningerne fra dig når du handler med os, og når du giver os besked om ændringer i dine personlige oplysninger.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som virksomhed har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om vore kunder er:
• At behandle kundeoplysningerne – herunder at opkræve betaling for de leverede ydelser og kontakte dig i det omfang det er nødvendigt for vores kundeforhold
• At opfylde lovgivningen
• At administrere din relation til virksomheden

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine kundeoplysninger, sker det alene på baggrund af virksomhedens berettigede
og legitime interesser som bl.a. er :
• At du kan opfylde dine forpligtelser som kunde i virksomheden, herunder betale for de leverede ydelser mv.
• At vi kan opfylde lovgivningen, f.eks. bogføringsloven.
• At vi kan ajourføre lektionsplanen.

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for virksomheden – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig så snart vi ikke længere har et legitimt formål med dem.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger i bunden af siden her.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Scroll to Top