Betingelser

Betingelser

1. Betaling
Den første teoriaften du deltager i på køreskolen, er en introduktionsaften. På denne aften gennemgår vi, ud over den lovpligtige teoriundervisning (3 lektioner á 45 minutter), også det praktiske forløb du skal igennem som elev på køreskolen. Denne aften er gratis og derefter kan du så beslutte om du ønsker at gennemføre uddannelsen hos Trafikhuset.
Vælger du at fortsætte, skal du have gennemført betalingen af den pakke du har valgt, inden næste teoriaften (teori 2).
Bemærk specielle forhold omkring manøvrebane under afbudsregler.
Ved betaling med kort, har du mulighed for at dele betalingen af lovpakken over 3 rater. I det tilfælde skal du bare have betalt første rate inden teori 2. Ved ratebetaling af lovpakken, betales første rate ved tilmelding til teori 2 og de næste rater den 1. i de efterfølgende to måneder.

2. Fortrydelse
Hvis du, af en eller anden grund, fortryder din aftale med Trafikhuset, har du har mulighed for at afbryde og afslutte den, før du har gennemført hele pakken. I det tilfælde refunderer vi selvfølgelig det betalte beløb, fratrukket listeprisen for de moduler du har gennemført/påbegyndt. Listepriserne kan du finde her.

3. Lektionsplan
Iflg. loven skal lektionsplanen underskrives af både elev og kørelærer efter hver gennemført lektion. Uden lektionsplan – ingen undervisning. Du skal derfor medbringe din lektionsplan til alle teori- og praktiske lektioner. Hvis du mister din lektionsplan, opkræver vi et gebyr for at få den rekonstrueret (underskrifter, stempler og øvrig dokumentation).

4. Førstehjælp
Det er et lovkrav, at alle der tager kørekort for første gang, skal gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Kurset varer 8 timer og består af 4 timers undervisning i basal genoplivning og 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp.

5. Afbudsregler
For alle afbudsregler gælder det, at hvis de ikke er overholdt, er pengene tabt. Det betyder bl.a. at det pågældende modul, i tilfælde af fortrydelse som beskrevet i pkt. 2, betragtes som gennemført, og ikke refunderes.

Praktisk kørelektion kan du aflyse indtil 24 timer – hverdagen før den bookede tid. Møder du ikke op uden af have meldt afbud i tide, skal du betale for det antal lektioner du har booket.

Manøvrebane kan i princippet ikke afbestilles, da den iflg. undervisningsplanen, skal gennemføres mellem teori 2 og teori 3. Af den grund har vi reserveret tid til alle elever på holdet i god tid inden holdstart. Derfor skal alle elever have booket tid på manøvrebane senest 4 dage før den første reserverede tid, således at vi kan nå at afbestille de tider vi ikke får brug for. Elever som ikke selv har booket tid, vil blive fordelt på de resterende ledige tider. Dette specielle forhold bliver grundigt forklaret på intro-aftenen.

Glatbane kan du aflyse indtil 8 hverdage før den bookede tid. Møder du ikke op uden af have meldt afbud i tide, skal du betale for glatbane igen.

Førstehjælpskursus kan du senest melde afbud til 8 hverdage før kursusdagen. Møder du ikke op uden af have meldt afbud i tide, skal du betale for et nyt førstehjælpskursus.

Teori- og køreprøve kan du aflyse indtil kl. 12.00 – 6 hverdage før prøvedagen. Hvis du bliver syg og melder afbud samme dag, kræver Færdselsstyrelsen en lægeerklæring for at du slipper for at betale et nyt prøvegebyr. Du skal aflevere lægeerklæringen til skolen, eller din kørelærer, senest 5 hverdage efter prøvedatoen.

6. Krav om sammenhængende undervisning
Loven kræver at undervisningsforløbet skal være sammenhængende, uden længere pauser. Det kan læse mere om her. Hvis du har været fraværende mellem 3 og 4 måneder, skal du begynde delvist forfra på køreuddannelsen. Hvis du er fraværende i mere end 4 måneder, skal du begynde helt forfra på køreuddannelsen. I begge tilfælde skal du have en ny lektionsplan – og du mister din fortrydelsesret til den pakke du har købt.

7. Praktiske lektioner uden for pakken
Du skal være opmærksom på at vores pakker kun dækker lovens minimumskrav til praktiske lektioner (køretimer) og at mange har behov for ekstra timer før de er klar til at gå til køreprøve.

8. Teori- og køreprøve
For at få kørekort, skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve kan tidligst aflægges én måned før du fylder 17 år, og den praktiske, tidligst når du er fyldt 17 år, og har bestået den teoretiske prøve. Den praktiske prøve skal aflægges senest 18 måneder efter bestået teoretisk prøve.

Når du er klar til prøven, aftaler du det med din kørelærer, som booker prøven til dig. Den teoretiske prøve kan først bookes når din ansøgning om kørekort er godkendt (kommunen/Færdselsstyrelsen).

Du skal medbringe din ansøgning, pas eller opholdstilladelse og lektionsplan til både teori- og køreprøve.

9. Ansøgning om kørekort
For at vi kan behandle din ansøgning om kørekort, skal du medbringe lægeerklæring (i lukket kuvert), foto samt sygesikringsbevis/sundhedskort og førstehjælpsbevis.

Scroll to Top